Småland Vel

Frosta

Pakkhuset

Ønsker du å leie Pakkhuset?

Kontakt Ole Jørgen Hopmo, tlf 907 80 388

Leiepriser:

Medlem kr 750,-

Ikke medlem kr 1000,-

Salgsarrangement kr 1500,-

Pakkhuset pyntet til fest.