05.01.12:                                                                                                                                                                                                             Styret v/Geir Inge Haugen og Haavard Lynum har i dag vært i møte med DNB Levanger og fått bekreftelse på tildeling av gave til Småland Vel pålydende kr 100.000 til oppføring av grillhus/naust. Søknad til dette ble sendt i høst, og vi var så heldige å være en av de utvalgte som DNB ga tilskudd til. Dette er penger som er øremerket grillhus/naust i forbindelse med Frostastien. Vi kommer med nærmere informasjon etter hvert.

Kjære medlem

2011 er snart forbi og i dette året har styret hatt en del store administrative oppgaver. Vi har siden 2009 jobbet med å få til en helhetlig plan for friområdene rundt badeplassen og havna i Småland. Det kan se ut som om dette nå har løsnet da vi har fått positive svar/tilbakemeldinger på en del av prosjektene.

Vi har fått godkjenning til å bygge et grillhus ved badeplassen, rydding av båtstøer, oppsetting av landgang, samt fiskeplass ytterst på moloen.

Alle anleggene er planlagt slik at de fyller kravene til universell utforming. Det er i denne sammenhengen allerede utført en oppgradering av inngangspartiet på Ankeret.

Når det gjelder økonomien til disse prosjektene har vi lagt inn flere søknader som er til behandling. Når det gjelder grillplassen har det allerede kommet en del midler fra Frostastien og i form av kulturmidler.

Styret har brukt en del tid på å lage en komplett medlemsliste med adresser. Det vi dessverre fortsatt mangler er en del mail-adresser, og vi oppfordrer alle som har mail til å sende en melding med sin adresse til Haavard Lynum hlynum@gmail.com eller tlf 47416953

Skriv gjerne en hilsen i gjesteboka også ;)

I de senere årene har aktiviteten i foreningen økt betraktelig. Det blir uheldigvis ofte de samme personene som deltar på dugnadene. Det er dessverre vanskelig å nå ut til alle i forbindelse med dugnader. I kommende år vil det bli en del byggearbeid i forbindelse med de tidligere nevnte prosjektene og oppfriskning/forskjønning av området rundt havna i tillegg til de faste aktivitetene, så som kaffesalg og fester etc. Styret håper at mange ser at de på ett eller annet vis har mulighet til å hjelpe til i dette dugnadslaget. Styret skal prøve å lage en grovdisposisjon over disse arbeidsoppgavene. Har du lyst og mulighet til å delta på dugnad eller kaffesalg o.l, gi oss beskjed om dette via gjesteboken på hjemmesiden, eller ta direkte kontakt med medlemmer i styret (se kontakt).

Vi skal ta ansvar for å gi beskjed når det er dugnader.

Husk dugnad er et frivillig sosialt tiltak!

Vi ønsker nye medlemmer velkommen. Ta kontakt for eventuell innmelding :-)

Vennlig hilsen

Småland Vel

styret

obs obs

Stormen  Berit har gitt oss en god del ekstra arbeid ved badeplassen . Her må vi rydde mye for hånd, men også leie maskinhjelp til en del større arbeid. (Stormen har vasket ut storstein fra fyllingen). Dette vil dessverre koste litt, men det må ordnes før badesesongen starter.

Småland Vel

Frosta

Info

21.01.12: Ankeret er i dag hevet og klart for flytting. Nytt fundament vil bli lagt før huset flyttes tilbake.

19.01.12:

Orientering til alle medlemmer

Styret i Småland Vel har vært meget aktiv i 2011. Som dere sikkert har sett på hjemmesiden har vi søkt og blitt tildelt tilskudd gjennom Sparebankstiftelsen på kr 100.000,- Dette betyr at vi får satt opp grillhuset ved badeplassen kostnadsfritt.

Mye dugnadsarbeid vil det nok bli og vi håper at alle som har anledning vi hjelpe til. Planlagt ferdigstillelse juni-august. Ferdigstillelse av huset avhenger en god del av hvor mye tid som går med til opprydding av fjæra og badeplassen/lekeplassen. Derfor litt usikkert tidspunkt for ferdigstillelse.

Tankene videre fra styret er at vi skal gjenoppbygge den gamle landgangen, og at denne selvsagt blir tilrettelagt med universell utforming, slik at også rullestolbrukere skal kunne komme seg enkelt ned i en båt. Likeledes opprydding i fjæra nedenfor naustene med henblikk på å kanskje få fram de gamle båtstøene igjen. Vi har også planlagt en fiskeplattform ytterst på moloen med universal utforming. Disse punktene har vi fått tillatelse fra kystverket for å sette i gang, og vi har også søknader inne til dette i form av tippemidler.

Videre har vi ”luftet” å gjeninnføre en familiedag i Småland slik at også de yngste kan få en hyggelig opplevelse.

Etter som det er jubileumsår i år, kunne det ha vært koselig med en ”Smålandsdag” i forbindelse med medlemsfesten. Barn og familier på dagtid og voksenfest på kveldstid. Noen idéer i forbindelse med en slik familiedag er allerede kommet opp; så som olabil-race og ”hopp i hav”, en slags ”ta sjansen”. Mulighetene er mange og vi ønsker gjerne at medlemmene kommer med idéer også. Bruk gjesteboka på hjemmesida eller send forslag til Småland Vel v/styret (vi slår vel av en prat på Ankeret og).

Det er i det hele tatt mye som har skjedd i 2011 og som fortsetter i inneværende år. Som sikkert de fleste har fått med seg, må Ankeret repareres etter stygg medfart i stormene som var. Vi løfter av Ankeret mandag 23.01 og støper nytt fundament før det settes tilbake igjen. Fornying innvendig blir også nødvendig. Dette trenger vi dugnadshjelp til etter hvert. Arbeidet med Ankeret  starter allerede lørdag 21.01 og vi håper at dette skal gå fort. Om du kan stille på dugnad, ta kontakt med en av oss i styret (se kontakt).

Dette er til orientering til alle, og vi beklager at vi ikke har vært i stand til å underrette alle medlemmer om alt som skjer og har skjedd. Søknader har tatt mye tid, likeså befaringer og godkjenninger av prosjektene. Det ser imidlertid ut til å ”løsne” for velforeningen nå, og vi går nok et spennende år i møte. Dette er også saker som vil bli tatt opp på årsmøtet, og ytterligere detaljer diskutert/klarert.

Småland Vel

Styret

Ankeret har flyttet seg 30 cm under stormen