Småland Vel

Frosta

Pakkhuset

Ønsker du å leie Pakkhuset?

Kontakt Ole Jørgen Hopmo, tlf 907 80 388

Leiepriser:

Medlem kr 500,-

Andre kr 750,-

Leie i inntekts erverv 2x750,-

Pakkhuset pyntet til fest.